The ad Förvaringsskåp store equipment for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Förvaringsskåp store equipment
Sold
Förvaringsskåp store equipment
Förvaringsskåp store equipment image 2
Förvaringsskåp store equipment image 3
Förvaringsskåp store equipment image 4
1/4
Type:  store equipment
Location:  Sweden Karlstad
Placed on:  May 9, 2024
Seller stock ID:  1928494
Auction:  1
Ending date:  2024-05-15 11:09
Description
Overall dimensions:  width - 0.9 m, height - 1.83 m
Condition
Condition:  used

More details — Förvaringsskåp store equipment

Swedish
Information om användning:OkäntInformation från nuvarande ägare:Objektet fungerar, men har anmärkningarKända anmärkningar och fel:Skador finns
Djup: 400 mm