Renault Master KLUBB K32 bucket truck

PDF
Renault Master KLUBB K32 bucket truck
Renault Master KLUBB K32 bucket truck
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 2
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 3
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 4
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 5
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 6
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 7
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 8
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 9
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 10
Renault Master KLUBB K32 bucket truck image 11
Interested in the ad?
1/11
PDF
€20,920
Net price
PLN 89,000
≈ $22,670
€25,731.60
Gross price
Contact the seller
Brand:  Renault
Model:  Master KLUBB K32
Type:  bucket truck
Year of manufacture:  2016
Mileage:  107 km
Location:  Poland Łagiewniki Nowe
Placed on:  May 9, 2024
Machineryline ID:  AE38874
Purchase on credit is possible: 
Description
Lift brand:  KLUBB
Condition
Condition:  used
More details
Colour:  white

More details — Renault Master KLUBB K32 bucket truck

English
Applies to KLUBB K32 - year 2016 - 107 tkm - 3229 mth Authorized DEALER KLUBB is pleased to offer, as the only company in Poland: - factory replacement lift - after full inspection at the factory - new tires in 90% of vehicles!!! - accident-free lift, never involved in a road collision for the working part!!! (there are abrasions on the fender, repairs on the bumper or side wall, but no accident defects - confirmed by the manufacturer) - full French tests, the lift came to Poland with a valid French Office of Technical Inspection, with a valid insurance policy on valid plates; We offer a very effective basket lift with a working height of 12.5 m and a lateral reach of 7.3 m, a basket for 1 person. Lift version with max. cargo space, access to the basket directly from the inside of the VAN through the rear door!!! Perfect for working with fiber optics, repairs, telecommunications, traffic lights, alarms and monitoring. Thanks to the workshop structure, the installer always has a handy workspace and can take goods, parts and tools. Lifts with a 1-person basket in Europe are the so-called quick attack, allow you to start work immediately and remove the fault very quickly, irreplaceable on sidewalks, parks, parking lots Did you know that the VAN lift without supports allows you to replace 50 road lamps in Paris during 1 day - 1 operator, 1 car, operator who is the installer therefore, 90% lower fuel and employee costs compared to the use of lifts on the platform!!! How often have you seen the ORANGE team where two cars have to go down to a pole because someone has to hold the ladder? Such actions do not happen with our lift. Start making money by reducing costs!!! Please contact us: Machine keeper - salesperson who knows the full history: Michał 664922259

Kielce / Świętokrzyskie: Błażej 600344234
Dąbrowa Górnicza / Śląskie / Małopolskie: Bartosz 725724014
Dąbrowa Górnicza / Śląskie / Opole: Tomek 725724013
Warszawa / Mazowieckie: Bartek 7257 24015
Warszawa / Lublin / Masovian Voivodeship: Jarek 725724029
Olsztyn / Warmia-Masuria: Wojtek 725225925
Białystok / Podlaskie: Mariusz 725724443
Rzeszów / Podkarpackie: Łukasz 725724400
Dotyczy KLUBB K32 - r 2016 - 107 tkm - 3229 mth


Autoryzowany DEALER KLUBB ma przyjemność zaoferować jako jedyna firma w Polsce:
- podnośnik z wymiany fabrycznej
- po pełnym przeglądzie w fabryce
- ogumienie w 90% pojazdów nowe !!!
- podnośnik bez wypadkowy, nigdy nie uczestniczący w kolizji drogowej dla części roboczej !!! (zdarzają się obtarcia błotnika, naprawy zderzaka, lub ściany bocznej ale żadnych usterek wypadkowych - potwierdzone przez producenta)
- pełne francuskie badania, podnośnik przyjechał do polski z ważnym francuskim UDT, z ważna polisą na ważnych tablicach;

Mamy do zaoferowania bardzo efektywny w pracy podnośnik koszowy o wysokości roboczej 12,5 m i zasięgu bocznym 7.3 m, kosz 1 osobowy.

Podnośnik w wersji z max. przestrzenią ładunkową, dostęp do kosza bezpośrednio ze środka VAN przez tylne drzwi !!!

Idealny do pracy przy światłowodach, naprawach, telekomunikacji, sygnalizacji świetlnej, alarmach i monitoringu. Dzięki zabudowie warsztatowej instalator zawsze ma podręczne miejsce pracy, może zabrać towar, części i narzędzia.

Podnośniki z koszem 1 osobowym w Europie to tzw. szybkie natarcie, pozwalają niezwłocznie przystąpić do pracy i bardzo szybko usunąć usterkę, niezastąpione na chodnikach, w parkach, parkingach

Czy wiesz że podnośnik VAN bez podpór pozwala w Paryżu wymienić 50 lamp drogowych podczas 1 dniówki - 1 operator, 1 samochód, operator który jest instalatorem a więc 90% niższe koszty paliwa i pracownika w stosunku do wykorzystania podnośników na platformie !!!

Jak często widziałeś ekipę ORANGE gdzie do usterki na słupie zjeżdżają 2 auta bo ktoś musi trzymać drabinę. Z naszym podnośnikiem takie akcje nie zdarzają. Zacznijcie zarabiać na ograniczaniu kosztów!!!

Zapraszamy do kontaktu:
Opiekun maszyny - handlowiec znający pełna historię: Michał 664922259

Kielce / Świętokrzyskie: Błażej 600344234
Dąbrowa Górnicza / Śląskie / Małopolskie: Bartosz 725724014
Dąbrowa Górnicza / Śląskie / Opolskie: Tomek 725724013
Warszawa / Mazowieckie: Bartek 725724015
Warszawa / Lublin / Mazowieckie: Jarek 725724029
Olsztyn / Warmińsko-Mazurskie: Wojtek 725225925
Białystok / Podlaskie: Mariusz 725724443
Rzeszów / Podkarpackie: Łukasz 725724400
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

Renault €16,690 Bucket truck 2016 92980 km Poland, Pleszew, Wielkopolskie
Renault Master €18,570 Bucket truck 2017 31686 km Poland, Pleszew, Wielkopolskie